РУСУКРENG

Азотні добрива

НазваСтандарт
Аміак водний технічний
 
ГОСТ 9-92
Аміак рідкий технічний
 
ГОСТ 6221-90
Амонію нітрат (селітра аміачна)
 
ДСТУ 7370:2013
Селітра аміачна (залишкові кількості виробництва селітри аміачної)
 
ТУ У 20.33270581-009:2014
Селітра калієва технічна
 
ГОСТ 19790-74
Селітра калієва технічна, яка не злежується
 
ТУ У 20.1-33270581-022:2014
Сечовина (карбамід) ДСТУ 7312:2013

Органічне виробництво

НазваСтандарт
Вінілацетат-ректифікат ТУ У 20.1-33270581-011:2012
Масло ПОД ТУ У 20.1-33270581-023:2012
Метанол-сирець ТУ 113-05-323-77
Метанол технічний ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95)
Реагент антиожеледний АГР-1 ТУ У 24.6-33270581-001:2011
Формалін технічний, марка ФМ ГОСТ 1625-89
Циклогексан технічний ГОСТ 14198-78
Циклогексанон технічний ГОСТ 24615-81

Гази

НазваСтандарт
Азот газоподібний і рідкий ДСТУ ГОСТ 9293.2009
Аргон газоподібний і рідкий ГОСТ 10157-79
Ацетилен піролізний розчинений технічний ТУ 20.1-33270581-037:2014
Діоксид вуглецю скраплений ДСТУ 4817.2007
Кисень медичний газоподібний ДСТУ ГОСТ 5583.2009
Кисень рідкий технічний ГОСТ 6331-78
Кисень технологічний газоподібний ТУ У 20.1-33270581-021-2013

Кислоти

НазваСтандарт
Дикарбонові кислоти, С4-С6 ТУ У 24.1-33270581-003.2011
Кислота адипінова ДСТУ 7311:2013
Реактиви. Кислота азотна ТУ У 20.1-33270581-028:2014
Кислота адипінова поліпшена ТУ У 24.1-33270581-026.2008
Кислота азотна неконцентрована ТУ У 24.1-33270581-005.2011
Кислота оцтова синтетична  ГОСТ 19814-74
Кислота оцтова синтетична харчова ТУ У 20.1-33270581-012.2013

Полімери та полімерні вироби

НазваСтандарт
Смола карбамідоформальдегідна малотоксична ТУ У 20.1-33270581-029:2013

Інша продукція

НазваСтандарт
Натрій азотнокислий технічний ГОСТ 828-77
Натрій азотнокислий технічний, який не злежується ТУ У 24.1-33270581-002.2011
Солі вуглеамонійні ГОСТ 9325-79

Солі вуглеамонійні технічні та харчові (гідрокарбонат амонію)

ТУ У 20.1-33270581-036:2013

 

Скачати каталог продукції:

  - Каталог азотних добрив

  - Каталог хімічної продукції