РУСУКРENG
Поліпшення екологічної ситуації в регіоні – природоохоронний пріоритет ПрАТ«Сєвєродонецьке об'єднання Азот»

ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» – підприємство, що відповідає за екологічну ситуацію і в місті, і в регіоні в цілому. Як і всі підприємства групи OSTCHEM, завод приєднався до Глобальної хартії Responsible Care і впроваджує індивідуальні заходи відповідно до програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості України». Саме тому з року в рік зростають інвестиції, спрямовані на зниження впливу промислових забруднень на довкілля, а також економію природних ресурсів.

Очищення стічних вод

У цеху нейтралізації та очищення промислових стоків (НОПС) іде капітальний ремонт усереднювача стічних вод. Оновлений технологічний комплекс дозволить оптимізувати перший етап очищення стоків з цехів виробництва органічного синтезу і цехів з виробництва аміаку. Кінцева мета проведених робіт – покращення якості стічних вод і позитивний вплив на екологію водної системи всього регіону. 

Зниження шкідливих викидів в атмосферу

На ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» здійснено монтаж двох аспіраційних систем для відсмоктування пилу аміачної селітри та карбаміду, який утворюється при завантаженні продукції в біг-беги. Впровадження даних систем сприяло зменшенню шкідливих викидів в атмосферу. Ще одним важливим етапом в реалізації екологічних ініціатив заводу став запуск нової установки додаткового холодильника для конденсації сокових парів у відділенні виробництва аміачної селітри, що також дозволяє знижувати рівень виробничих викидів. Крім того, у цеху з виробництва оцтової кислоти було встановлено проміжний сепаратор на лінії сдувок із залізничних цистерн перед абсорбером НВ-1714, що дає змогу зменшити викиди оцтової кислоти на 0, 012т/ рік. Також у цеху з виробництва виробів з поліетилену  встановлено додаткові кришки на фарбувальні вузли друкарської машини,  що привело до зменшення викидів етилового спирту  24,1 т/рік

 

За 2011–2014 роки ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» інвестувало в екологічні проекти 262 мільйона гривень