РУСУКРENG
Підготовка кваліфікованих кадрів, що повністю відповідають сучасним вимогам виробництва – основа кадрової політики підприємства

Інноваційний характер хімічного виробництва і його висока наукоємність пред'являють високі вимоги до всіх співробітників підприємства. Для підвищення ефективності людського ресурсу і відповідності цим вимогам використовують передові практики з управління персоналом і залучення молодих фахівців.

Навчальний центр

На базі ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» створено навчальний центр, ліцензований Міністерством освіти і науки України, в якому проводять навчання профільні фахівці високої кваліфікації. Підготовка співробітників з цілого ряду професій здійснюється безпосередньо на підприємстві, де впроваджено корпоративну систему професійної підготовки та розвитку кадрів. Навчання проходить як з відривом від виробництва, так і безпосередньо на робочих місцях. Окрім підвищення кваліфікації, співробітники підприємства можуть також освоїти суміжну спеціальність.

Кадровий резерв

Складовою частиною цілісної системи роботи з персоналом є підготовка кадрового резерву на керівні посади. Для визначення персонального складу резервістів використовують як результати роботи співробітників, так і інтерв'ю, ділові ігри, тестування. Починаючи з 2012 року резервісти проходять теоретичне навчання, що включає розвиток базових навичок управління, лідерських якостей та особистої ефективності керівника, а також правову підготовку, знання корпоративної культури і колективного договору. В якості основної форми практичної підготовки застосовують стажування на тимчасове виконання обов'язків керівника.

Підготовка нових кадрів

З метою залучення молодих фахівців для роботи в хімічній галузі ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» укладає довгострокові договори з навчальними закладами на підготовку профільних фахівців для підприємства. Крім того, завод пропонує кращим студентам програми стажувань на керівних посадах в початкових ланках підприємства. В період проходження практики студенти перебувають в тісному контакті з фахівцями підрозділів та інженерами навчального центру. Найздібніших та ініціативних випускників в подальшому працевлаштовують і зараховують до кадрового резерву заводу.

 

Понад 2800 студентів пройшли виробничу практику на ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» в 2011–2014 роках