РУСУКРENG
Впровадження системи менеджменту якості– гарантія відповідності міжнародним стандартам

На ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» розроблено, впроваджено і сертифіковано систему менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO:9001. Одним з головних принципів системи менеджменту якості є процесний підхід.

Реалізація процесного підходу відбувається наступним чином:

 • всі процеси, що вимагають контролю якості, визначаються координаційною радою підприємства.
 • для кожного процесу в документованих процедурах визначено критерії та періодичність їх вимірювання 
 • кожен процес забезпечується інформаційними, людськими та іншими ресурсами, необхідними для нормального функціонування системи менеджменту якості
 • результати аналізу даних системи менеджменту якості по всіх процесах розглядаються на координаційній раді один раз на квартал для досягнення запланованих результатів і постійного покращення процесів

Система менеджменту якості поширюється на всі процеси проектування, виробництва і реалізації аміаку, мінеральних добрив та кислот, продуктів органічного та неорганічного синтезу, а також на пов'язані з ними управлінські та допоміжні процеси.

У 2009 році ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» отримало міжнародний сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам ISO 9001. Сертифікат було видано компанією SGS (Велика Британія), лідером на глобальному ринку сертифікації систем управління якістю. Компанія SGS володіє величезним досвідом в сфері аудиту систем менеджменту і акредитована на право проведення сертифікаційних робіт в United Kingdom Accreditation Services (UKAS) – національному органі Великої Британії з акредитації організацій, що надають послуги з сертифікації. Висока якість виконаної роботи підтверджується щорічними наглядовими і ресертифікаційними аудитами, які з 2009 року проводять фахівці SGS на ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот».

Відповідно до вимог Регламенту REACH (EC) 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозвіл і обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, покликаного забезпечити високий рівень захисту здоров'я людини і навколишнього середовища, ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» провело реєстрацію в Європейському хімічному агентстві таких речовин:

 • аміак безводний
 • аміачна селітра
 • карбамід
 • нітрат натрію
 • нітрат калію
 • оцтова кислота
 • адипінова кислота
 • вінілацетат